Data Center BMS ve SCADA Uygulamaları

Bina yönetim sistemleri (BMS)

Bina otomasyon ve yönetim sistemleri tesisin tipine bağlı olarak bina ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, bina havalandırma sistemleri, jeneratör, hidrofor, vrv, vrf sistemleri, fan coiller, aydınlatma sistemleri, otopark co gaz izleme ve egzost kontrol sistemleri gibi farklı elektromekanik sistemlerin tek bir merkezden kontrolü, izlenmesi ve raporlanması için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan bir sistemler bütünüdür. Diğer zayıf akım sistemleri ile entegrasyon platformu sağlayabilmesi sebebi ile de işletme genelinde sağlayacağı maliyet ve verimlilik katlanarak artmakta, tek merkezden farklı sistemler yönetilip izlenmekte, tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilik ile kontrolünü sağlamaktadır.

Enerji yönetim sistemleri (PMS)

Enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yolu ile tüketilen enerji miktarının kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini sağlar.

Data Center Altyapı Yönetimi (DCIM)

Veri merkezinde sunucudan kabine, sıraya, odaya ve binaya kadar yönetimin planlanması, izlemesinin yapılması ve işletilmesini sağlar. Daha hızlı ve kolay bir veri yönetimi için veri merkezi altyapısına ilişkin görünürlük elde etmek, Planlama ve daha iyi kapasite kullanımı sayesinde işletim maliyetlerini ve kapalı kalma süresi riskini azaltmak, binanın altyapısında sağlanacak daha iyi görünürlük ve denetim ile enerji kullanımını yönetmek, daha bütüncül bir izleme ve olay yönetimi için BT hizmet yönetimi ile uyumlu hale gelmek DCIM sisteminin temel amacıdır.

UPS Otomasyonu

Çoklu network haberleşme protokolleri ile lokal veya internet üzerinden kolay kullanımlı ve güvenli uzaktan izleme ve yönetim sunar. UPS leri bilgisayar aracılığı ile izlenmesi, raporlanması ve yönetilmesini sağlar.

Mekanik Otomasyon Sistemleri

İşletmelerin faaliyet alanına, kontrol ihtiyaçlarına, elektromekanik sistemlere bağlı olarak kaynakların en etkili şekilde kullanılması, raporlanması, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemleri, su temin gibi mekanik sistem kontrollerinde insan faktörünü en aza indirerek işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

Aydınlatma Otomasyonu Entegrasyonu

İşletmelerin iç ve dış mimari aydınlatma sistemlerinin zamana, ortam ışık şiddetine, kullanım yoğunluğuna göre otomatik olarak kontrol edilerek işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması aydınlatma otomasyon sistemlerinin temel amacıdır.

Yangın Otomasyonu Entegrasyonu

Akıllı bina yönetimi sistemlerimizin entegrasyonu sayesinde, havalandırma sistemi yangının çıktığı alanda devre dışı bırakılarak bu sayede mevcut oksijeni azaltmaktadır. Yangının kontrol altında tutulması için iklimlendirme ve havalandırma damperleri kapatılır. Duman çıkış sistemleri de kontrol edilebilir. Bildirim sistemleri devreye girer ve acil durum çıkışları otomatik olarak açılıp, aydınlatılarak, çalışanlar ve konukların güvenli şekilde tahliye edilmesini kolaylaştırır.

Access Sistemi Entegrasyonu

Kartı Geçiş ve Güvenlik Sisteminin amacı, öncelikli olarak teknik odaların ve tüm önemli geçiş noktalarının korunması, ilgili odalara sadece yetkili personelin girebilmesini sağlamak, bunun dışındaki tüm zorlama olabilecek geçişleri gözlemlemek ve ilgili güvenlik birimlerinin problem olan noktaya en kısa sürede ulaşabilmesini sağlamak amacı ile BMS entegrasyonu yapılmaktadır.

Her Tip Cihaz ve Haberleşme Protokolü ile Dataların Toplanması

Her türlü endüstriyel iletişim protokolleri kullanarak merkezi olmayan cihazlar arasında hızlı bir şekilde veri alışverişini sağlayarak PLC ve SCADA sistemlerine entegrasyonu yapılması ile cihazlara gerçek zamanlı olarak erişilmektedir.

VideoWall Uygulamaları

Çoklu ekran ortamında merkezde ve tek ekran üzerinde sistemin kolayca takip edilmesini sağlar. Özellikle potansiyel bir olayı daha önceden algılayıp müdahale etme zamanını kısaltmak mümkündür.

Anahtar Teslim Veri Merkezi (Data Center) Uygulamaları

Anahtar teslim veri merkezi projeleri