SMS ve Email ile Bilgilendirme Uygulamaları

SMS ve Email ile Bilgilendirme Uygulamaları

Tesislerde bulunan sistemi anlık ve geçmişe dönük olarak izleme, raporlama ve alarm bilgilerini yetkili
kişilere e-mail ve SMS yoluyla iletme.